Jimmy Jørgensen bookes hos Annetta Elmo Management tlf. 70 201 202

http://www.youtube.com/watch?v=SEsDNKb9Ons